Toppmeny

Legala handbokens startsida

A 103: Juridiken kring nätbaserat lärande

Kursbeskrivning

Att undervisa i en digital omvärld innebär en förändrad lärarroll där nya frågor ständigt dyker upp. Det är bland annat viktigt att ha kännedom om lagar och regler som styr användningen av internet och digitalt material i din undervisning, både vad gäller utbildningsmaterial som du använder i klassrummet eller lärosalen och det du delar med dina elever eller studenter online. Aldrig har det varit lättare att publicera bilder och texter – och ofta är det helt gratis. Samtidigt är det få personer som ber om lov innan de använder material från nätet som andra har skapat. Debatten om upphovsrätt, integritet, etik och moral är just nu livlig i media – och det är förmodligen bara början.

Du behöver inte bli expert på internetjuridik, men det är bra att ha kännedom om de lagar och regler som faktiskt finns. Denna kurs är tänkt att hjälpa dig att bearbeta innehållet i Legala handboken och öka dina kunskaper om juridiken i internetåldern.

I den här kursen fokuserar vi framför allt på användningen av upphovsrättsligt skyddat material i undervisning och lärande. Kursen tar också upp vad som gäller för användningen av det material som lärare och elever eller studenter själva skapar. Målet är att du efter kursen ska känna till vad du får lov att använda i din undervisning och vilka de värsta juridiska fallgroparna är.

Kursinnehåll

 • Vad får du som lärare använda för material från nätet i din undervisning
 • Vad får du göra med andras texter, bilder och musik
 • Vad går bra att lägga ut på öppna webbsidor respektive i skolans lärplattform
 • Hur är det med filmvisning i klassrummet – vad får du visa
 • Vem har rätten till det kursmaterial lärare skapar
 • Vad gäller när många personer har bidragit till materialet
 • Vem har rätten till det som elever och studenter skapar
 • Är lektioner och föreläsningar upphovsrättsligt skyddade
 • Får elever eller studenter kopiera läroböcker och spela in föreläsningar
 • Vem har rätten till videofilmer som spelats in i utbildningssyfte
 • Vem bestämmer om en lektion ska läggas upp på webben
 • Kan man använda Youtube-filmer som kurslitteratur och i klassrummet
 • Finns det några riktlinjer eller färdiga licenser jag kan använda mig av som upphovsman
 • Vad måste jag tänka på om jag startar ett forum, en blogg eller en wiki som andra kan skriva i
 • Länkar och lästips för dig som vill veta mer

 

Kursen har ännu inte öppnat, men du kan göra en intresseanmälan.
Intresseanmälan Logga in