Toppmeny

studenter_runt_dator450x300

A 101: IT som stöd i klassrummet

Att integrera tekniken i klassrumsundervisningen kan vara ett bra sätt att stärka engagemanget hos dina elever. Med IT kan dina elever eller studenter nå ut till en global publik och hitta vänner i andra länder. De kan besöka nya platser och historiska händelser eller se hur matematikens och fysikens lagar påverkar fenomen i vår omvärld.

Läs hela texten
multimedia_450x300

A 105: Att undervisa i en digital värld

Vi lever i en digital värld och detta har redan förändrat vårt sätt att undervisa och lära. Digital kompetens, informationssökning och källkritik är delar av det centrala innehållet i läroplanerna. Digital kompetens är också en av de åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, som EU-kommissionen lyfter fram. Men vad menas egentligen med digital kompetens och […]

Läs hela texten
CollabOERate_450x300

A 109: Lär dig använda öppna lärresurser

Öppna lärresurser eller OER som de ibland kallas, efter det engelska “Open Educational Resources”, är pedagogiskt material ofta finns fritt tillgängligt på nätet, men kan också förekomma i tryckt form. Öppna lärresurser får användas, kopieras och spridas i obegränsat antal exemplar. I många fall får man även bearbeta dem helt fritt efter eget tycke, för […]

Läs hela texten

B 101: Teorier bakom IT och lärande

I den här kursen fokuserar vi på de pedagogiska teorier och den forskning som ligger till grund för tankarna kring IT-stött lärande. Önskar du fördjupa dig ytterligare i den forskning och de pedagogiska teorier som ligger till grund för IT-stött lärande så kan du, förutom den obligatoriska kurslitteraturen, även läsa de e-böcker och andra resurser […]

Läs hela texten
illlustera_appar_450x300d

B 102: Pedagogik för ”en-till-en”

Många kommuner och skolor erbjuder personliga datorer eller surfplattor till lärare och elever. Detta kallas ofta för “en-till-en”. Ingenting säger dock att undervisningen blir bättre eller att elevernas resultat ökar automatiskt av detta. Mycket beror på om läraren kan ta hjälp av datorn på ett bra sätt i undervisningen, som en integrerad del av lärandet. […]

Läs hela texten
gamification_450x300

B 107: Spelbaserat lärande

I spel presenteras informationen ofta på ett engagerande sätt så att flera sinnen stimuleras. Önskan att slutföra uppdraget eller klara ett problem man ställs inför kan öka motivationen. Det finns en uppsjö av spel och övningar tillgängliga på nätet, men vilka passar för undervisning? Minecraft är ett spel som blivit väldigt populärt att använda för […]

Läs hela texten
Pojke som skriver på surfplatta

B 108: Att skriva sig till läsning

Istället för att ägna mycket tid till det formella formandet av bokstäver under det första skolåret använder många elever idag datorn eller en surfplatta för att utveckla sina läs- och skrivfärdigheter. Denna metod – att skriva sig till läsning – som fått spridning på många svenska skolor och förskolor, springer ur norrmannen Arne Tragetons tankar […]

Läs hela texten
Flippa klassrummet - Shutterstock

B 110: Flippa ditt klassrum

Har du funderat på att “flippa” undervisningen? Metoden har blivit väldigt omtalad och många lärare har redan börjat testa olika sätt. Metoden ”det flippade klassrummet” innebär i sin mest grundläggande definition, att eleverna inledningsvis hemma tittar på en filmad videointroduktion till ett särskilt ämnesområde och sedan arbetar vidare med relaterade uppgifter och annat på lektionstid, […]

Läs hela texten
Twitter_Icons_by_WebTreatsETC_450x300

D 109: Twitter för pedagoger

Twitter kan bli det bästa professionella verktyg för kompetensutveckling du någonsin använt! Skapa dig ett professionellt lärandenätverk (PLN) tillsammans med andra lärare och experter via Twitter. Genom detta nätverk kan ni lära av varandra och dela idéer, nyheter, aktiviteter, lektionsplaneringar, strategier, erfarenheter, användningstips kring IT och teknik i klassrummet med mera. Givetvis kan ni också […]

Läs hela texten
flicka_med_mikrofon_450x300 Foto CC-BY av Brad Flickinger https://www.flickr.com/photos/56155476@N08/

E 104: IT i musikundervisning

Lär dig mer om hur man enkelt kan jobba med musik med hjälp av datorn och även integrera mobilen och olika appar i musikundervisningen i skolan. Genom arbetet med musik, ljud, bild och video, i kombination med nätets möjligheter kan man dela med sig av sitt skapande till andra. Då kommer vi långt ifrån traditionella […]

Läs hela texten
team-538078_450

E 108: IT i idrott och hälsa

Många som tränar aktivt använder idag olika digitala verktyg för att dokumentera sin kondition och hälsa över tid och för att lära sig mer om hur den egna kroppen fungerar. Med smarta mobiler kan du lyssna på musik och ljudböcker när du tränar, men du kan även dokumentera hur du utför olika träningsmoment med video. […]

Läs hela texten
Colourful preschool numbers

E 109: IT i matematik­undervisning

När eleverna får använda flera sinnen och skapa sin egen kunskap blir matematiken roligare och mer intressant. Med hjälp av digitala visualiseringar och interaktiva laborationer kan du konkretisera och synliggöra matematiska begrepp, formler och samband. Flera studier visar att ett genomtänkt användande av datorn i matematik har positiva effekter på både förståelse och motivation.

Läs hela texten
shutterstock_129131171

E 110: IT i naturvetenskap och teknik

Var inte begränsad till en laborationssal, utan låt tiden gå snabbare eller trycket nå oanade nivåer i en virtuell tryckkammare. Simulera hur stormar och väderförändringar påverkar klimatet över tid eller studera förloppet i kemiska reaktioner utan dragskåp. Lär dig mer om att visualisera fysikaliska, kemiska, biologiska och miljörelaterade begrepp och skeenden inom naturkunskap och teknik […]

Läs hela texten
shutterstock_602464463

F 102: IT och elever med dyslexi

Många elever har någon typ av läs-, skriv- eller räknesvårigheter. Den digitala utvecklingen innebär helt nya möjligheter. Daisy-spelare, talsynteser, mobiltelefoner, appar och surfplattor är några av de IT-verktyg som elever med läs- och skrivsvårigheter kan ha stor hjälp av. Det är därför viktigt att alla som arbetar i skolan känner till dem. Men det viktigaste […]

Läs hela texten
education-908512_640

F 103: IT och elever med ADHD

Alla elever med koncentrationssvårigheter är olika. De personliga egenskaperna gör att man kan ha svårigheter inom helt olika områden. Förståelse är en av nycklarna till framgång för läraren, liksom att lyfta fram det positiva, sådant som intresserar eleven och att uppmuntra. Smarta telefoner och appar stärker inlärning och minne och förmågan till planering och organisation. […]

Läs hela texten
girl

F 104: IT och elever med autism

Vad är autism? Kanske tänker du att en person som lever med autism har vissa problem i vardagen när det gäller att samspela och kommunicera med andra människor, men kan lära sig hela telefonkatalogen utantill eller ha en helt unik talang för matematik. Som Dustin Hoffman i den populära 80-talsfilmen “Rainman”. Det kan vara en […]

Läs hela texten