Toppmeny

B 101: Teorier bakom IT och lärande

Kursbeskrivning

Alla teorier om lärande grundar sig på olika antaganden om människan, om kunskapens natur och om synen på lärande.

Diskussionerna om hur vi lär och vad som menas med kunskap har pågått i mer än tvåtusen år. Begrepp som rationalism, empirism, behaviorism, konstruktivism och situerat lärande har avlöst varandra. Alla vetenskapliga teorier är tillfälliga och måste förändras när verkligheten förändras. Därför har vi valt att göra några nedslag bland senare tiders pedagogiska teorier och verktyg. De som haft stor betydelse för synen på teknikförstärkt lärande och som har inflytande på dagens forskning och debatt. “Inget är så praktiskt som god teori”, sa Kurt Lewin.

I den här kursen fokuserar vi på de pedagogiska teorier och den forskning som ligger till grund för tankarna om IT och lärande.

Kursinnehåll

 • Behaviorism
 • Kognitiva teorier kring lärande
 • Ett sociokulturellt perspektiv på lärande
 • Kollaborativt lärande
 • Konnektivism – lärande i en digital tid
 • Multimodalt lärande
 • Upplevelsebaserat lärande
 • Lärstilsteorier
 • Multipla intelligenser
 • Growth Mindset och Grit
 • Blooms taxonomi
 • SOLO-taxonomin
 • TPACK och SAMR
 • Blended learning
 • Flipped learning
 • MOOCs
 • Vad är och innebär det att ha en egen pedagogisk grundsyn
 • Länkar och tips på litteratur för dig som vill veta mer
Registrera dig Logga in