Toppmeny

illlustera_appar_450x300d

B 102: Pedagogik för ”en-till-en”

Kursbeskrivning

Många kommuner och skolor erbjuder personliga datorer eller surfplattor till lärare och elever. Detta kallas ofta för “en-till-en”. Ingenting säger dock att undervisningen blir bättre eller att elevernas resultat ökar automatiskt av detta. Mycket beror på om läraren kan ta hjälp av datorn på ett bra sätt i undervisningen, som en integrerad del av lärandet. Läraren behöver få chans och möjlighet att utveckla sin undervisning så att tekniken stödjer det pedagogiska arbetssättet. Annars riskerar datorn istället att bli ett störande moment som tar fokus från din undervisning. Kanske används datorn eller surfplatta då mest som skrivmaskin och för att googla och kopiera. Det går ju att göra så mycket mer med en dator! Men alla förändringar i skolan tar tid. Därför är det viktigt att samarbeta, både över ämnes- skol- och kommungränser. Vi behöver lära av varandra och dela med oss av våra erfarenheter.

I den här kursen fokuserar vi på hur du som är lärare kan tänka kring din undervisning, när skolan valt att satsa på en dator per elev . Vi går också igenom hur man kan organisera samarbete, för att på bästa sätt utnyttja datorns möjligheter och nå prioriterade mål.

Kursinnehåll

  • Hur påverkar “en-till-en” lärares möjligheter och sätt att undervisa
  • Vilka pedagogiska metoder och arbetsformer passar särskilt bra
  • Hur gör du lärandet mer lustfyllt när alla har tillgång till en dator
  • Risker och fallgropar med att införa “en-till-en” i skolan
  • Hur kan “en-till-en” bidra till ökad måluppfyllelse och bättre resultat
  • Vad säger forskningen
  • Hur kan du samarbeta med andra som också har infört “en-till-en”
  • Länkar och tips på litteratur för dig som vill veta mer

 

Kursen har ännu inte öppnat, men du kan göra en intresseanmälan.
Intresseanmälan Logga in