Toppmeny

Pojke som skriver på surfplatta

B 108: Att skriva sig till läsning

Kursbeskrivning

Istället för att ägna mycket tid till det formella formandet av bokstäver under det första skolåret använder många elever idag datorn eller en surfplatta för att utveckla sina läs- och skrivfärdigheter. Denna metod – att skriva sig till läsning – som fått spridning på många svenska skolor och förskolor, springer ur norrmannen Arne Tragetons tankar från 90-talet. Arbetssättet har anpassats för att möta de behov som dagens elever har och syftar även till att hjälpa dem att bli aktiva samhällsmedborgare. Metoden, som nu håller på att utvärderas, bygger på en strukturerad undervisning utifrån läroplanen, där syftet är att ge samtliga elever möjlighet till en högre måluppfyllelse.

I det här arbetssättet blir det vidgade textbegreppet tidigt naturligt och texterna blir ofta multimodala. Detta kan leda till att eleverna på sikt får en bättre kunskap om mediers roll i samhället och värdet av informationssökning och källkritik.

I den här kursen fokuserar vi på vad metoden att skriva sig till läsning innebär och hur den fungerar. Vilka erfarenheter som finns idag från olika barngrupper och vilka appar och gratisverktyg som kan användas för olika målgrupper. Vi ger också tips på hur du kan komma igång, om du vill pröva metoden i din egen undervisning.

Kursinnehåll

  • Vad innebär metoden “att skriva sig till läsning – med surfplatta eller dator”
  • Vilka erfarenheter och vilken evidens finns för att det fungerar
  • För- och nackdelar, hinder och möjligheter med metoden
  • Hur går det till och vad behövs för att kunna börja
  • För vilka grupper och i vilka sammanhang passar metoden bäst
  • På vilket sätt kan metoden stödja målen i skolans läroplaner
  • Hur kan metoden användas i vuxenundervisning och SFI
  • Länkar och tips på litteratur för dig som vill veta mer

 

Kursen har ännu inte öppnat, men du kan göra en intresseanmälan.
Intresseanmälan Logga in