Toppmeny

Colourful preschool numbers

E 109: IT i matematik­undervisning

Kursbeskrivning

När eleverna får använda flera sinnen och skapa sin egen kunskap blir matematiken roligare och mer intressant. Med hjälp av digitala visualiseringar och interaktiva laborationer kan du lättare konkretisera och synliggöra matematiska begrepp, formler och samband.

I läroplanen för grund- och gymnasieskolan betonas den digitala tekniken i matematikundervisningen. Flera studier visar att ett genomtänkt användande av datorn i matematik har positiva effekter på både förståelse och motivation.

I den här kursen fokuserar vi på olika sätt att använda IT som stöd i matematikundervisningen. Målet är att du genom att själv göra övningar och testa olika nätbaserade redskap ska inspireras till att använda IT i din egen matematikundervisning.

Kursinnehåll

  • Hur du använder olika gratisverktyg för att visualisera matematiken.
  • Lär dig använda GeoGebra.
  • Lär dig använda Wolfram Alpha.
  • Hur du kan använda Khan Academy och andra inspelade genomgångar som stöd för lärande.
  • Hur du spelar in och publicerar dina egna genomgångar med olika gratisverktyg.
  • Lär dig använda digitala quizverktyg.
  • IT som stöd för elever med dyskalkyli – några bra appar och gratisverktyg.
  • Läxhjälp på nätet – exempel på svenska tjänster och hur de fungerar.
  • Länkar och tips på hur du kan gå vidare.
Registrera dig Logga in