Toppmeny

shutterstock_129131171

E 110: IT i naturvetenskap och teknik

Kursbeskrivning

Kortare tider, längre sträckor och mindre skillnader mäts idag med betydligt större noggrannhet. Tack vare datorernas intåg i forskningslaboratorierna och den snabba tekniska utvecklingen kan vi numera genomföra naturvetenskapliga experiment, simulera skeenden, manipulera och studera både de allra minsta och de allra största beståndsdelarna i vår omvärld.

Även våra möjligheter att genomföra experiment och visualisera undervisningen i naturvetenskap och teknik har ändrats. Med hjälp av datorsimuleringar kan vi till exempel visa olika begrepp och skeenden, låta tiden gå snabbare, temperaturen stiga eller sjunka eller trycket nå oanade nivåer i en virtuell tryckkammare.

Internet, datorer och den snabba tekniska utvecklingen har både gjort det roligare och mer krävande att undervisa. I den här kursen kommer vi att presentera några olika digitala verktyg, tjänster och öppna lärresurser som lärare i biologi, fysik, kemi, teknik och hållbar utveckling kan använda för att berika och variera sin undervisning.

Målet är att du genom att själv göra övningar, diskutera och testa olika webbaserade redskap och digitala lärresurser ska inspireras att använda mer IT i din egen undervisning i naturvetenskap och teknik.

Kursinnehåll

  • Naturvetenskapen och teknikens betydelse i skolan och varför lärare är viktiga.
  • Hur digitala berättelser och demonstrationer kan användas för att väcka liv i ditt ämne.
  • Exempel på bra öppna lärresurser för att konkretisera och förklara olika biologiska, fysikaliska och kemiska funktioner och begrepp.
  • Exempel på bra webbplatser och gratisprogram för att visa och skapa simuleringar inom naturvetenskap och teknik.
  • Det virtuella kemikalieskåpet, periodiska systemet och andra öppna lärresurser i kemi.
  • Ekologiska fotavtryck, onlinespel och andra lärreusrser som kan användas i klassrummet för att diskutera hållbar utveckling.
  • Länkar och tips på hur du kan gå vidare.
Registrera dig Logga in