Toppmeny

E 111: IT i geografiundervisning

Kursbeskrivning

Res jorden runt från din dator! Det är en sak att titta på ett namn på en karta och försöka tänka sig hur det ser ut, hur de som bor där lever och en helt annan sak att faktiskt kunna se det hela med egna ögon, utan att behöva resa dit.

I dag finns det verktyg, tjänster och program som kan ge dig den möjligheten, oavsett om platsen är närbelägen eller ligger på andra sidan jordklotet. Ett sätt är via Google Maps eller Google Earth, som du kan nå gratis både via datorn och din smarta telefon.

Geografi är också kunskapen om jordytan, om hur landskapet ser ut och om hur människan har påverkat naturen – och här kan datorn hjälpa till att visualisera skeenden och förlopp över tid.

I den här kursen fokuserar vi på hur digitala verktyg kan användas som stöd för undervisning och lärande i geografi. Målet är att du genom att själv göra övningar och testa olika nätbaserade redskap ska inspireras till att använda IT i din egen undervisning.

Kursinnehåll

  • Hur lärare använder IT som stöd i geografiundervisningen.
  • Hur du kan använda Google Maps och Google Earth i klassrummet.
  • Exempel på andra bra webbplatser för att göra virtuella resor tillsammans med eleverna.
  • Exempel på onlinespel för att träna geografikunskaper.
  • Hur du kan använda smarta mobiler och appar som stöd för lärandet i skolan och vid fältstudier.
  • Exempel på bra webbplatser och gratisprogram för att visa simuleringar av exempelvis geologiska skeenden och klimatprocesser.
  • Exempel på lärresurser som kan användas i klassrummet för att diskutera natur- och miljöfrågor.
  • Länkar och tips på hur du kan gå vidare.

 

Kursen har ännu inte öppnat, men du kan göra en intresseanmälan.
Intresseanmälan Logga in