Toppmeny

IMG_0037.JPG

E 113: IT i samhälls­orienterande ämnen

Kursbeskrivning

Den digitala tekniken medfört stora förändringar för de samhällsorienterade ämnena. Genom visualiseringar, simuleringar och spel kan du få en ökad förståelse för andra människors levnadsvillkor.

Du kan färdas världen runt utan att lämna ditt skrivbord och kommunicera via direktkontakt med personer över hela jordklotet och utbyta tankar, åsikter och upplevelser. Du kan hitta aktuell information, ständigt uppdaterade nyheter och statistik, samt bilder, filmer, ljud, grafik, kartor och mycket annat som inte tidigare har varit lika lättillgängligt för allmänheten. Informationsteknologin håller på att omforma vårt samhälle i grunden och det är viktigt att försöka förstå vad detta innebär.

I den här kursen vill vi visa på hur digitala verktyg kan användas som stöd för lärande i olika SO-ämnen. Målet är att du genom att själv göra övningar och testa olika webbaserade redskap ska inspireras till att använda IT i din egen SO-undervisning.

Kursinnehåll

  • Tips på hur du kan komma igång med digitala resurser och komma i kontakt med andra SO-lärare på nätet.
  • Hur lärare använder IT som stöd inom SO-ämnen.
  • Exempel på bra öppna lärresurser för att konkretisera och förklara olika företeelser och skeenden inom SO-området.
  • Exempel på bra webbplatser och gratisprogram för att visualisera statistiska data, historiska miljöer och avlägsna platser.
  • Exempel på digitala verktyg som kan användas för att presentera och redovisa uppgifter.
  • Onlinespel och andra lärresurser som kan användas i klassrummet för att diskutera frågor kring religion och etik.
  • Länkar och tips på hur du kan gå vidare.

 

Kursen har ännu inte öppnat, men du kan göra en intresseanmälan.
Intresseanmälan Logga in