Toppmeny

Examination och kursbevis

Kurserna har sex nivåer. Du börjar som upptäckare (nivå 1) och kan sedan gå vidare som lärling (nivå 2), gesäll (nivå 3), inspiratör (nivå 4) och mästare (nivå 5), för att slutligen, efter att ha klarat av alla uppdrag, nå legendstatus (nivå 6).

Digitala kollegiet eller DigiKoll, bygger både på kollegialt och på spelifierat lärande. Det innebär att du får poäng för allt du gör och belönas varje gång du klarat av ett uppdrag och kan ”levla upp” till nästa nivå. Du förväntas också dela med dig av dina erfarenheter och tankar kring det du lär dig till andra.

Varje nivå och varje uppdrag bygger på de tidigare och är utformade enligt bilden nedan:

blooms_ny

Examinationen är formativ och bygger på att du delar med dig av dina erfarenheter och gör övningar eller inlämningsuppgifter, som är anpassade till de olika kursnivåerna vilka svarar mot stegen i Blooms (reviderade) taxonomi. Det blir därför mer intressant och krävande ju högre upp du väljer att nå.

Ett annat sätt att beskriva kursernas indelning i olika områden och hur din kompetens inom varje delområde ser ut och ökar är att visa detta i ett spindeldiagram. För varje kurs och nivå du klarar av ökar din digitala kompetens. När du uppnått den högsta nivån i samtliga   kurskategorier, har du både djup och bredd i din digitala kompetens och kan vara en förebild och inspiratör för andra. Då har du  också uppnått nivå 7 eller ”Guru”-status. Som ”Guru” kommer du att få speciella förmåner och erbjudanden (vi berättar mer om det längre fram).

Efter varje avklarad nivå i en kurs får du en digital badge som visar hur långt du nått och vad du kan. När du är klar med hela kursen får du ett diplom som du kan spara digitalt eller skriva ut i pappersform. Badgen kan du placera på din hemsida eller blogg och den syns även i ditt basläger. Vill du få ett personligt utformat kursbevis som mer utförligt förklarar vad just du kan och har gjort under kursen, kommer vi efter testperioden att ta ut en mindre ersättning för att täcka våra kostnader.

För dig som jobbat ganska länge med IT som stöd för undervisning och lärande och direkt vill börja på en högre nivå, kan vi mot en mindre kostnad validera det du redan gjort och kan visa upp. Vill du få hjälp med validering kontakta oss.

Ett bra sätt att snabbt få koll på vad du redan gjort och kan är att göra DigiKolls självtest. När du svarat på frågorna visas direkt ett resultat. Där kan du se dina styrkor och svagheter och vilka områden du kanske behöver lära dig mer om. Du kan också se ett medelvärde på vad andra har svarat. Gör du om testet vid ett senare tillfälle kan du även få en fingervisning om hur din digitala kompetens har utvecklats över tid. Det är naturligtvis bara du som kan se och skriva ut dina egna testresultat, men alla svar sparas anonymt i en intern databas för att du ska kunna jämföra dina resultat vid olika tillfällen (varken Google eller andra aktörer har tillgång till dessa data).