Toppmeny

Legend

Deltagaren har genomfört och fått godkänt på Legenduppdraget i kursen som nämns på badgen. Det innebär att hen:

  • har omfattande kunskaper och praktisk erfarenhet av området som gör att de kan handleda andra.
  • kan välja ut lämpliga IT-verktyg och stöd för att skapa något nytt som hen kan använda i sin yrkesroll.
  • kan med koppling till kursinnehållet genomföra ett projekt utifrån sin egen arbetssituation.
  • kan utvärdera och presentera sina resultat på ett övertygande sätt och dela presentationen med andra via nätet.
  • kan vara en förebild för andra när det gäller IT och lärande.