Toppmeny

Planerade kurser

 1. Globalt lärande i ett mångkulturellt samhälle
 2. Digital delaktighet – hur kan skolan minska det digitala gapet?
 3. Sociala nätverk som stöd för lärares lärande – en överblick
 4. Wikipedia i utbildningen och att arbeta med wikis i undervisningen
 5. Digitala tavlor, clickers och pekskärmar i undervisningen
 6. Virtuella världar, augmented reality och 3D som stöd för lärande
 7. Lär dig hitta och använda fria bilder och musik i undervisningen
 8. Lär dig skapa och dela bilder på nätet
 9. Lär dig filma och dela videoklipp med mobil och surfplatta
 10. Video som pedagogiskt verktyg för återkoppling och reflektion
 11. Digitala bilder och film som stöd i särskolan
 12. IT i “bild- och media” undervisning
 13. IT som stöd för lärande i slöjden
 14. IT i psykologi och filosofi-undervisning
 15. IT i modersmålsundervisning
 16. IT i svenska som andraspråk
 17. IT som stöd i skolämnet information och media
 18. IT som stöd i teknikämnet
 19. Digital portfolio och formativ bedömning
 20. Skapa och använd webbradio i undervisningen
 21. Digitalt berättande i klassrummet
 22. Rollspel och digitalt berättande som underlag för examination
 23. Att nå dem som inte vill – IT som kreativt verktyg och motivationshöjare
 24. MOOCS – vad kan vi lära av öppna utbildningar på nätet?
 25. Benchmarking -en metod för kvalitetssäkring av undervisning
 26. Hur utformar du en säker, nätbaserad examination
 27. Att designa lärandet så att det motverkar plagiering och fusk
 28. Skapa och dela dokument tillsammans på nätet
 29. Delta i videomöten och webinarer – vad krävs och hur gör man
 30. Starta och leda videomöten och webinarer – vad krävs och hur gör man
 31. Formellt och informellt lärande – certifiering hot eller möjlighet
 32. Bedömning för lärande – hur du kommer igång
 33. Lära om, lära nytt, remixa – kreativt skapande med IT
 34. Skapa och använd animerad film i undervisningen
 35. QR-koder i undervisningen
 36. Den digitala drogen – kan vi vara bortkopplade?
 37. 3D-skrivare som stöd för undervisning och lärande
 38. Det digitala skolbiblioteket – e-böcker och informationsspecialister
 39. Teknikförstärkt lärande – hur hänger det ihop?
 40. Skapa egna spel och programmera med eleverna