Toppmeny

Kursöversikt

margareta_100x100

A 101: IT som pedagogiskt stöd i klassrummet

Läs mer om kursen

margareta_100x100

A 103: Vad lärare behöver veta om upphovsrätt på nätet

Läs mer om kursen

margareta_100x100

A 105: Digital kompetens – att undervisa i en digital omvärld

Läs mer om kursen

margareta_100x100

A 107: Nätetik – mobbning och kränkningar på nätet

Läs mer om kursen

margareta_100x100

A 109: Lär dig hitta och använda öppna lärresurser

Läs mer om kursen

margareta_100x100

A 111: Lär dig använda Creative Commons

Läs mer om kursen

margareta_100x100

A 114: Informationssökning och källkritik – hur lotsar du dina elever?

Läs mer om kursen

margareta_100x100

B 101: Pedagogiska teorier bakom teknikförstärkt lärande

Läs mer om kursen

margareta_100x100

B 102: Att undervisa med datorer – pedagogik för ”en-till-en”

Läs mer om kursen

margareta_100x100

B 107: Spelbaserat lärande – vad, hur och varför?

Läs mer om kursen

margareta_100x100

B 108: Att skriva sig till läsning med surfplatta och dator

Läs mer om kursen

margareta_100x100

B 110: Flippa ditt klassrum – vad, hur och varför

Läs mer om kursen

margareta_100x100

C 105: Surfplattor, mobiler och appar som stöd för lärande

Läs mer om kursen

margareta_100x100

C 109: Mobilt lärande – hur kommer du igång?

Läs mer om kursen

margareta_100x100

C 115: Geocaching i skolan – vad, hur och varför

Läs mer om kursen

margareta_100x100

D 101: Webb 2.0 och det sociala nätets betydelse för livslångt lärande

Läs mer om kursen

margareta_100x100

D 105: Bloggen som stöd för lärande och reflektion

Läs mer om kursen

margareta_100x100

D 109: Twitter för pedagoger

margareta_100x100

D 110: Facebook för pedagoger

Läs mer om kursen

margareta_100x100

D 111: Att använda och dela dokument på nätet

Läs mer om kursen

margareta_100x100

D 116: Lär dig värdera, tagga och dela öppna lärresurser

margareta_100x100

D 120: Lär dig skapa och dela presentationer på nätet

Läs mer om kursen

margareta_100x100

D 111: Att använda och dela dokument på nätet

Läs mer om kursen

margareta_100x100

D 121: Lär dig skapa och dela instruktionsvideor

Läs mer om kursen

margareta_100x100

E 104: IT som stöd i musikundervisningen

Läs mer om kursen

margareta_100x100

E 108: IT som stöd i undervisningen i idrott och hälsa

Läs mer om kursen

margareta_100x100

E 109: IT som stöd i matematikundervisningen

Läs mer om kursen

margareta_100x100

 E 110: IT som stöd i NO-undervisningen

margareta_100x100

E 111: IT som stöd i geografiundervisningen

Läs mer om kursen

margareta_100x100

E 112: IT som stöd i språkundervisningen

Läs mer om kursen

margareta_100x100

E 113: IT som stöd i SO-undervisningen

Läs mer om kursen

margareta_100x100

F 104: IKT och specialpedagogik – en översikt

Läs mer om kursen

margareta_100x100

F 107: IT som stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Läs mer om kursen

margareta_100x100

F 108: IT som stöd för elever med koncentrationssvårigheter

Läs mer om kursen

margareta_100x100

F 109: IT som stöd för elever med autism/Aspergers syndrom

margareta_100x100

F 110: IT som stöd för elever med grav syn- och/eller hörselnedsättning

Läs mer om kursen