Toppmeny

Flippa klassrummet - Shutterstock

B 110: Flippa ditt klassrum

Kursbeskrivning

Har du funderat på att “flippa” undervisningen?  Metoden har blivit väldigt omtalad och många lärare funderar på eller har redan börjat testa olika sätt. Metoden ”det flippade klassrummet” innebär i sin mest grundläggande definition, att eleverna inledningsvis hemma tittar på en filmad videointroduktion till ett särskilt ämnesområde och sedan arbetar vidare med relaterade uppgifter, problem, projekt med mera på lektionstid, där man också kan diskutera arbetet med sin lärare och sina studiekamrater.

Genom att göra läxan i skolan och lyssna på lektionerna hemma utnyttjas den lärarledda tiden på ett bättre sätt, menar flera lärare och elever som prövat. Elever som behöver repetera kan göra detta så många gånger som de önskar och läraren kan också få återkoppling på hur väl en viss lektion eller förklaring fungerat, men då krävs att data från elevernas användning och frågor när de inte förstått samlas in och analyseras.

Kursen går igenom pedagogiken bakom det flippade klassrummet, vad som krävs och olika metoder och tekniker för att göra videoklipp. Du får också hjälp att hitta ditt eget sätt att pröva denna undervisningsmetod. Vi tar även upp för-och nackdelar med att flippa delar av eller hela sin undervisning.

Kursinnehåll

  • Vad menas med att “flippa klassrummet” och hur uppstod metoden.
  • Vilka erfarenheter och vilken evidens finns för att metoden fungerar.
  • Active Learning och för- och nackdelar med att flippa klassrummet.
  • Hur går det till – och vad behövs för att kunna börja.
  • Hur du kan använda “clickers” för att öka interaktiviteten .
  • Tips på några gratisverktyg och appar för att kunna “flippa”.
  • Vad tycker eleverna eller studenterna om arbetssättet.
  • För vilka grupper och i vilka sammanhang passar metoden bäst.
  • På vilket sätt stöds målen i skolans läroplaner genom metoden.
  • Länkar och tips på litteratur för dig som vill veta mer.
Registrera dig Logga in