Toppmeny

Kurskategori A : IT i undervisningen RSS feed for this section

studenter_runt_dator450x300

A 101: IT som stöd i klassrummet

Att integrera tekniken i klassrumsundervisningen kan vara ett bra sätt att stärka engagemanget hos dina elever. Med IT kan dina elever eller studenter nå ut till en global publik och hitta vänner i andra länder. De kan besöka nya platser och historiska händelser eller se hur matematikens och fysikens lagar påverkar fenomen i vår omvärld.

Läs hela texten
multimedia_450x300

A 105: Att undervisa i en digital värld

Vi lever i en digital värld och detta har redan förändrat vårt sätt att undervisa och lära. Digital kompetens, informationssökning och källkritik är delar av det centrala innehållet i läroplanerna. Digital kompetens är också en av de åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, som EU-kommissionen lyfter fram. Men vad menas egentligen med digital kompetens och […]

Läs hela texten
CollabOERate_450x300

A 109: Lär dig använda öppna lärresurser

Öppna lärresurser eller OER som de ibland kallas, efter det engelska “Open Educational Resources”, är pedagogiskt material ofta finns fritt tillgängligt på nätet, men kan också förekomma i tryckt form. Öppna lärresurser får användas, kopieras och spridas i obegränsat antal exemplar. I många fall får man även bearbeta dem helt fritt efter eget tycke, för […]

Läs hela texten