Toppmeny

Examination och kursbevis

Digitala kollegiet eller DigiKoll, bygger både på kollegialt och spelifierat lärande. Det innebär att du får poäng för allt du gör och belönas varje gång du  är färdig med ett moment, blir godkänd på ett test eller har klarat av ett uppdrag och kan “levla upp” till nästa nivå. Du förväntas också dela med dig av dina erfarenheter och tankar kring det du lär dig till andra.

Kurserna har sex nivåer där lärandemålen är utformade efter Blooms reviderade taxonomi. Du börjar som Upptäckare (nivå 1) och kan sedan gå vidare som Lärling (nivå 2), Gesäll (nivå 3), Inspiratör (nivå 4) och Mästare (nivå 5), för att slutligen, efter att ha klarat av alla uppdrag, nå Legendstatus (nivå 6).

Du måste naturligtvis inte slutföra alla nivåer i en kurs utan kan själv välja hur många nivåer du vill göra. Varje nivå är att betrakta som en avslutad kurs. Du får en digital badge och ett diplom som du kan spara digitalt eller skriva ut i pappersform efter varje avklarad nivå. Kanske nöjer du dig med att gå igenom och inspireras av alla goda tips och exempel som vi samlat på Upptäckarnivån. Vill du fördjupa dig lite mer och pröva att använda det du lärt dig i praktiken, så kan du när som helst gå vidare till nästa nivå. Du läser i din egen takt och delar dina erfarenheter med andra runt om i Sverige. Ett lärarlag kan också välja att läsa en kurs och genomföra uppdragen tillsammans.

Uppdragen är utformade så att du direkt ska kunna ha nytta av dem i ditt jobb. Det kan handla om att skapa en lektionsplanering eller ett moment där du utnyttjar IT som stöd för lärande och undervisning. Ofta vill vi att du ska testa olika verktyg och appar som kan passa för din målgrupp eller dina behov  och utvärdera dem. Andra uppdrag handlar om att skapa en digital presentation eller instruktionsfilm som du kan använda. När du skickat in ditt uppdrag kommer en erfaren IT-pedagog att ge dig återkoppling som gör att du kan nå ännu längre i din pedagogiska digitala kompetens. Även kurskamrater och andra du samarbetar och delar ditt uppdrag med kan ge dig nya insikter och idéer.

Examinationen är formativ och bygger på att du delar med dig av dina erfarenheter och gör övningar eller inlämningsuppgifter, som är anpassade till de olika kursnivåerna vilka svarar mot stegen i Blooms (reviderade) taxonomi.

Det blir därför mer intressant och krävande ju högre upp du väljer att nå. Varje nivå och varje uppdrag bygger på de tidigare och är utformade enligt bilden nedan:

blooms_ny

 

Efter varje av­klarad nivå får du ett diplom och digital badge som visar hur långt du nått och vad du kan.

När du är klar med alla nivåer i kursen får du ett undertecknat diplom i posten. Vill du få ett mer personligt kursbevis som utförligt förklarar vad just du kan och har gjort under kursen, kommer vi att behöva ta ut en mindre ersättning för att täcka våra kostnader.

 

För dig som jobbat ganska länge med IT som stöd för undervisning och lärande och direkt vill börja på en högre nivå, kan vi mot en mindre kostnad validera det du redan gjort och kan visa upp. Vill du få hjälp med validering kontakta oss.

Ett annat sätt att beskriva kursernas indelning i olika områden och hur din kompetens inom varje delområde ser ut och ökar är att visa detta i ett spindeldiagram. För varje kurs och nivå du klarar av  kommer din pedagogiska digitala kompetens att ha ökat. När du uppnått den högsta nivån i samtliga kurskategorier, har du både djup och bredd i din digitala kompetens och kan vara en förebild och inspiratör för andra i ditt yrke. Då har du också uppnått nivå 7 eller “Guru”-status. Som “Guru” kommer du  även att få speciella förmåner och erbjudanden.

Ett bra sätt att snabbt få koll på vad du redan gjort och kan är att göra DigiKolls självtest. När du svarat på frågorna visas direkt ett resultat. Där kan du se dina styrkor och svagheter och vilka områden du kanske behöver lära dig mer om. Du kan också se ett medelvärde på vad andra har svarat.

Gör du om testet vid ett senare tillfälle kan du även få en fingervisning om hur din pedagogiska digitala kompetens har utvecklats över tid. Det är naturligtvis bara du som kan se och skriva ut dina egna testresultat, men alla svar sparas anonymt i en intern databas för att du ska kunna jämföra dina resultat vid olika tillfällen (varken Google eller andra aktörer har tillgång till dessa data).