Toppmeny

musiklektion_ipad_450x300

F 101: IT och inkluderande undervisning

Kursbeskrivning

Den här kursen riktar sig till alla som kan komma att möta elever, studenter eller personer med olika funktionsnedsättningar, men särskilt till dig som undervisar i grund- och gymnasieskolan, där elever med olika förutsättningar numera integreras i en vanlig klass.

Utbudet av teknikstöd är enormt idag. Det finns massor av appar, bloggar, facebookgrupper med mera på webben – och många användbara program – och det kommer hela tiden nytt spännande material.

I den här kursen fokuserar vi på att öka din förståelse för lärandesituationen för elever med funktionsnedsättning, så att du känner dig bättre rustad när du möter dessa elever i din klass. Målet är att inspirera dig att med enkla medel, lyhördhet och olika teknikstöd skapa en lärandemiljö som passar alla.

Kursinnehåll

  • Vad skillnaden är mellan begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning.
  • Vad är skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd.
  • Exempel på lärresurser som kan skapa större förståelse för personer med någon form av funktionsnedsättning.
  • Exempel på hur du som pedagog kan göra för att nå fram till och underlätta lärandesituationen för dessa elever.
  • Vad kompensatoriska verktyg kan tillföra för individen.
  • Tips på hur du kan använda sociala medier för att hålla dig uppdaterad och hitta dina pedagogiska nycklar.
  • Exempel på digitala verktyg, appar och annat som stöd för elever och studenter med någon form av funktionsnedsättning.
  • Exempel på olika lek- och lärspel och övningar.
  • Tips på vart du kan vända dig för att få råd och stöd.
  • Länkar och tips på hur du går vidare.

Kursinnehållet finns på öppna sidor för alla att ta del av. Vill du göra uppgifterna i kursen och kunna få feedback på dem samt ett kursbevis behöver du registrera dig och bli medlem i DigiKoll eller kontakta oss genom att mejla till info@digikoll.se så hjälper vi dig.

Öppna kursinnehållet Registrera dig Logga in