Toppmeny

shutterstock_602464463

F 102: IT och elever med dyslexi

Kursbeskrivning

Ungefär vart femte barn har någon typ av läs-, skriv- eller räknesvårigheter. Den digitala utvecklingen har gett dessa barn helt nya möjligheter. Daisy-spelare, talsynteser, mobiltelefoner, appar och surfplattor är några av de IT-verktyg som elever med läs- och skrivsvårigheter kan ha stor hjälp av. Det är därför viktigt att alla som arbetar i skolan känner till dem. Men det viktigaste av allt är att du som är lärare vet hur du ska utforma din undervisning.

I den här kursen fokuserar vi på hur du kan underlätta lärandet för personer med läs- och skrivsvårigheter och vilka IT-stöd som kan hjälpa dem. Målet är att öka din förståelse för lärandesituationen för dessa elever och inspirera dig att med enkla medel förändra din egen undervisning så att den passar bättre för alla.

Kursinnehåll

  • Vad det innebär att leva med läs- och skrivsvårigheter.
  • Hur personer som har läs- och skrivsvårigheter upplever sin egen situation.
  • Exempel på lärresurser som kan skapa större förståelse för funktionsnedsättningen.
  • Vilka utmaningar någon med läs- och skrivsvårigheter kan möta i klassrummet.
  • Exempel på hur du kan utforma undervisningen för att underlätta lärandesituationen för dessa elever.
  • Tips på digitala verktyg, appar och annat som stöd för elever och studenter med läs- och skrivsvårigheter.
  • Länkar och tips på hur du går vidare.

Kursinnehållet finns på öppna sidor för alla att ta del av. Vill du göra uppgifterna i kursen och kunna få feedback på dem samt ett kursbevis behöver du registrera dig och bli medlem i DigiKoll eller kontakta oss genom att mejla till info@digikoll.se så hjälper vi dig.

Öppna kursinnehållet Registrera dig Logga in