Toppmeny

syn_horsel_450x300

F 105: IT och elever med syn- /hörselnedsättning

Kursbeskrivning

Information förmedlas ofta genom text och bild. Mycket av undervisningen i skolan är visuell. Vårt vanligaste sätt att kommunicera med andra är via det talade språket. Men när den ena parten inte kan ta till sig talat språk i snabb takt som det är tänkt, uppstår problem. Via vår syn tolkar vi personers ansiktsuttryck och gester samtidigt som de pratar.

En bra ljudmiljö, rätt ljus och placeringen i klassrummet är enkla sätt att förbättra lärmiljön för elever med nedsatt syn- och/eller hörsel. Den digitala utvecklingen har också gett personer med syn- och hörselnedsättningssvårigheter helt nya möjligheter att läsa och skriva, att skriva ut i punktskrift, eller att förstärka ljud med hjälp av hörlurar och T-slinga.

I den här kursen fokuserar vi på hur du kan underlätta lärandet för personer med  syn- och/eller hörselnedsättning och vilka IT-stöd som kan hjälpa dessa elever. Målet är att öka din förståelse för lärandesituationen för dessa elever – och att inspirera dig att med enkla medel förändra din egen undervisning så att den passar bättre för alla.

Det finns också ett kort avsnitt om alternativa styrsätt för datorer, surfplattor och mobiler vid motoriska- och/eller koordinationssvårigheter.

Kursinnehåll

  • Vad innebär det att leva med syn- och/eller hörselnedsättning.
  • Hur upplever personer som har syn- och/eller hörselnedsättning sin egen situation.
  • Exempel på lärresurser som kan skapa större förståelse för funktionsnedsättningen.
  • Vilka utmaningar kan någon med syn- och/eller hörselnedsättning möta i klassrummet.
  • Exempel på hur du kan utforma undervisningen för att underlätta lärandesituationen för dessa elever.
  • Tips på digitala verktyg, appar med mera, som stöd för elever och studenter med syn- och/eller hörselnedsättning.
  • Exempel på verktyg för att använda datorteknik vid motoriska- och/eller koordinationssvårigheter.
  • Länkar och tips på hur du går vidare.

Kursinnehållet finns på öppna sidor för alla att ta del av. Vill du göra uppgifterna i kursen och kunna få feedback på dem samt ett kursbevis behöver du registrera dig och bli medlem i DigiKoll eller kontakta oss genom att mejla till info@digikoll.se så hjälper vi dig.

Öppna kursinnehållet Registrera dig Logga in