Toppmeny

Information om behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn och den e-postadress du angett vid registreringen i DigiKolls kursportal. För att kunna registrera dig måste du därför samtycka till vår hantering av personuppgifter.

Ändamål med behandlingen

Syftet är att kunna skapa ett konto åt dig som ger dig tillgång till DigiKolls kursutbud och tjänster samt att kunna administrera dina framsteg i kurserna (t.ex. godkänna inlämningsuppgifter, dela ut digitala badges eller märken, guldstjärnor) och när du så önskar utfärda kursbevis för de kurser du slutfört. Vi behöver även ha tillgång till din e-post för att kunna informera dig om förändringar och uppdateringar i DigiKolls tjänster och för att kunna hjälpa dig när du har behov av stöd och/eller personlig handledning. Vi lagrar bara e-post som verkligen behövs för att uppfylla ändamålen och raderar resten.

Insamling av uppgifter

Vi har fått dina uppgifter från den information du delade med oss när du registrerade dig eller från Google om du valt att registrera ditt konto via dem. Vid all behandling av personuppgifter tillämpar vi gällande integritetslagstiftning.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du använder tjänsten eller till dess du ber oss att radera ditt konto. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Överföring av uppgifter

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med PINGPONG AB, leverantören av vårt LMS, med vilka vi har ett personuppgiftsbiträdes­avtal för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Avtalet följer gällande lagstiftning.

Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi inte blir skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är Per-Olov Andersson, vd och delägare i UniPoll AB, det företag som äger och ansvarar för DigiKolls tjänster. Du har alltid rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller för att göra invändningar. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post till admin@digikoll.se. Du når vårt dataskyddsombud, Margareta Hellström, på mhel@unipoll.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Dra tillbaka ditt samtycke

Om du vid någon senare tidpunkt vill dra tillbaka ditt samtycke till DigiKolls hantering av dina personuppgifter, kan du göra detta genom att klicka på ditt namn uppe till höger när du är inloggad i ditt basläger och välja ”hantera” vid personuppgiftspolicy. Då öppnas en sida där du kan markera att du vill dra tillbaka ditt samtycke.

Om du väljer att återkalla ditt samtycke genom att klicka för rutan, kommer ditt konto att raderas när du loggat ut, vilket innebär att du inte längre kan logga in i DigiKolls kursportal. Det innebär även att alla dina tidigare resultat och godkännanden i samtliga kurser tas bort. Har du återkallat ditt samtycke går ditt konto inte att återställa och vi kommer därmed inte längre kunna utfärda kursbevis eller dela ut märken till dig, om du skulle ångra dig. Men du kan alltid skapa ett nytt konto och börja om från början med att ta poäng.

Månadsgivare

När du blir månadsgivare sparar vi din e-postadress och kortuppgifter i tjänsten Stripe. Syftet är att kunna dra en automatisk betalning varje månad. Du avslutar månadsgåvan när som helst genom att mejla till oss på info@digikoll.se. Vi kan inte själva se ditt kortnummer, bara din e-postadress.

Swish

När du donerar pengar till DigiKoll via Swish lagras det telefonnummer du har swishat från i vår bank och vår redovisning. Uppgifterna sparas där så länge lagen kräver att bokföring ska sparas.