Toppmeny

Gesäll

Deltagaren har breddat sina kunskaper, genomfört och fått godkänt på Gesälluppdraget i kursen som nämns på badgen. Det innebär att hen:

  • har betydande kunskaper och praktisk erfarenhet av IT som stöd för undervisning och lärande.
  • kan situationsanpassa och tillämpa lärdomarna från kursen i sin egen yrkesroll på grundläggande nivå .
  • kan reflektera över och dela sina tankar kring erfarenheter om hur IT kan användas som stöd för lärande och undervisning,  t.ex. genom att ta fram och diskutera en lektionsplanering, med kollegor och andra intresserade.

 

Läs vad Legendstatus innebär Läs mer om kursen