Toppmeny

Hur fungerar det?

DigiKoll vänder sig både till dig som känner dig osäker och behöver vägledning och inspiration för att komma igång och till dig som dagligen använder IT i din undervisning och har en hög digital kompetens men vill vidga ditt kunnande och få det validerat samt ett bevis på vad du kan.

Även du som är en pedagogisk eldsjäl och föregångare, kan ha nytta av DigiKolls innehållsrika kursmaterial med länkar och tips samt av att enkelt kunna nå yrkesverksamma kollegor med liknande intressen via DigiKolls lösenordsskyddade nätverk.

Vårt kursmaterial är utformat för att passa en bred målgrupp. Så långt som möjligt har vi försökt att visa på och diskutera exempel från alla utbildningsnivåer, från förskola till högskola.

Först när du ska göra uppdragen på de olika nivåerna väljer du vilken inriktning och målgrupp du vill fokusera på. Det gör du genom att anpassa ämnet till din egen situation.

Utifrån givna ramar kan du alltså genomföra uppdragen oavsett om du är förskollärare, grundskollärare, undervisar vuxna inom folkbildning, högskola eller själv studerar till pedagog, bibliotekarie eller något annat där dessa kunskaper kan komma till nytta. Undervisar du inte just nu, finns det alternativ även för dig.

Det du lär dig i kurserna ska direkt kunna vara till nytta för dig.

Kursernas innehåll ligger öppet för alla att ta del av. Gå till den kurs du är intresserad av och klicka på länken “Öppna kursinnehållet”.

Ett medlemskap i DigiKoll ger dig full tillgång till allt kursmaterial, inklusive tester, alla uppdrag, diskussionsforum och återkoppling från dina kurskamrater i samtliga kurser som är öppna.

Du får även tillgång till en lärande gemenskap av professionella pedagoger  som tillsammans vill lära sig mer om hur IT kan användas som stöd för lärande och undervisning – ett digitalt kollegium.

Vill du få personlig handledning och återkoppling på det du skrivit och skapat i kursen från DigiKolls kursansvariga lärare, så kommer vi efter testperioden att behöva ta ut en mindre avgift för att täcka våra kostnader eftersom vi vill hålla hög kvalitet med individuell och riktad återkoppling.

Examination och kursbevis

För varje nivå du klarat av får du en digital badge som visas i ditt basläger och som du kan ladda hem och publicera på din blogg eller hemsida. När du är klar och blivit godkänd på alla nivåer i en kurs kan du även hämta ett diplom som du kan spara och skriva ut.

Vill du bli examinerad och få ett personligt kursbevis eller få dina kunskaper validerade innan du börjar, kommer vi att behöva ta ut en avgift för att täcka våra kostnader för detta.

Vill du utveckla din digitala och pedagogiska kompetens, lära av andras erfarenheter och dela med dig av dina egna – gå då med i DigiKoll!

Registrera dig  gratis