Toppmeny

Inspiratör

Deltagaren har genomfört och fått godkänt på Inspiratörsuppdraget i kursen som nämns på badgen. Det innebär att hen:

  • har goda kunskaper och praktisk erfarenhet av IT som stöd för undervisning och lärande.
  • kan analysera, presentera och diskutera varför och hur IT kan användas som stöd för lärande och undervisning inom  kursens område.
  • kan använda digitala verktyg och appar för att skapa och hålla en presentation för kollegor och andra intresserade.
  • kan inspirera andra att själva börja testa de metoder och verktyg som kursen går igenom.