Toppmeny

Lärling

Deltagaren har gått igenom alla delar i kursen som nämns på badgen på Lärlingsnivå och fått godkänt på Lärlingsuppdraget som nämns på badgen. Det innebär att hen:

  • har fördjupat sin digitala kompetens och sin praktiska erfarenhet av IT som stöd för undervisning och lärande.
  • har en djupare förståelse för det kursen tar upp och hur detta relaterar till den egna yrkesrollen.
  • kan beskriva och resonera kring hur IT kan användas som stöd för lärande i deras egen undervisning/yrkesroll.