Toppmeny

Mästare

Deltagaren har genomfört och fått godkänt på Mästaruppdraget i kursen som nämns på badgen. Det innebär att hen:

  • har betydande kunskaper och praktisk erfarenhet av IT som stöd för undervisning och lärande.
  • kan värdera, kritiskt granska och välja ut lämpliga IT-verktyg inom området.
  • har  utformat och/eller genomfört ett projekt utifrån sin egen arbetssituation med koppling till kursinnehållet.
  • har beskrivit sina erfarenheter och lärdomar samt delat och diskuterat detta med kollegor och andra intresserade.
  • kan stödja och inspirera andra som vill lära sig mer inom området.
  • kan tipsa om bra resurser och bidra till ett kollegialt lärande på arbetsplatsen.