Toppmeny

Om DigiKoll

DigiKoll är en professionell lärgemenskap.

Vi vänder oss till dig som utbildar andra, eller planerar att göra detta, och som använder eller vill använda IT-stöd för undervisning och lärande. Ett digitalt kollegium där du får tillgång till fortbildning och kan dela dina idéer och tankar med andra pedagoger när det passar dig.

Digikoll_start5

Som medlem i DigiKoll får du tillgång till:

  • Lättillgänglig och efterfrågestyrd kompetensutveckling “just-in-time”.
  • Ett skräddarsytt, individanpassat kursutbud anpassat för skolan.
  • Ett kollegium av lärare med gedigen kunskap och erfarenhet inom området IT och lärande.

DigiKoll

…utvecklar och publicerar nya kurser kontinuerligt. Vi har även en lista över planerade kurser. Som medlem kan du dessutom önska dig kurser vi ännu inte har tänkt på att skapa.

DigiKoll

…är i grunden ett ideellt projekt som drivs av ett antal engagerade eldsjälar. Vi är lärarutbildare, lärare, förskollärare, museipedagoger, mediepedagoger och bibliotekarier och vi har tillsammans på olika sätt fortbildat lärare och skapat utbildning online i närmare 20 års tid.

Digital kompetens och lärande för 21:a århundradet

Digital kompetens och lärande för 21:a århundradet (LC100N och LC200N) var två mycket omtyckta kurser, som flera av oss utvecklade och drev, vid KTH under 2009-2013, där hundratals lärare höjde sin digitala kompetens i sin egen takt och tog 16 högskolepoäng, samtidigt som de bloggade om sitt eget lärande. Kurserna var väldigt uppskattade och nu bygger vi vidare på våra erfarenheter och gör kursinnehållet öppet för alla via DigiKoll. Vi tror att “Sharing is caring” och att öppenhet leder till kvalitét. Därför kommer kursinnehållet att förbli öppet och växa i takt med att vi lanserar nya kurser. Men, för att kunna ge dig professionell och seriös återkoppling på dina inlämningsuppgifter och slutprojekt och kunna moderera forum måste vi kunna täcka våra kostnader.

I den här filmen från LIKA-projektet “Digital kompetens i lärarutbildningen”, som kurserna LC100N och LC200N var en del av, illustreras varför kompetensutveckling och inspiration för lärare och lärarutbildare “just-in-time” behövs. Läs mer om LIKA-projektet.

Vision

Vår vision är att DigiKoll ska bidra till att antalet svenska lärare som använder IT som stöd för ett mer flexibelt, individanpassat och roligare lärande blir fler och att det leder till att fler elever ska tycka att det är spännande och roligt att lära sig nya saker och kunna nå målen i läroplanerna.

Sponsra oss gärna

Tycker du att det är en bra idé med fortbildning online för lärare inom området IT och lärande blir vi glada om du vill sponsra oss! Kanske vill du hjälpa oss att skapa nytt kursinnehåll och övningar inom ett område som du är särskilt bra på. Då är du välkommen att kontakta oss på info@digikoll.se

DigiKoll har startats av ett privat företag, UNIPOLL AB, där vi är delägare, men vårt mål är inte att bli rika utan att kunna jobba med det vi är bra på – nämligen att skapa inspirerande kurser om IT och lärande och att bygga en lärande gemenskap för att höja lärares och andra pedagogers digitala kompetens.