Toppmeny

multimedia_450x300

A 105: Att undervisa i en digital värld

Kursbeskrivning

Vi lever i en digital värld och detta har redan förändrat vårt sätt att undervisa och lära. Digital kompetens, informationssökning och källkritik är delar av det centrala innehållet i läroplanerna. Digital kompetens är också en av de åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, som EU-kommissionen lyfter fram. Men vad  menas egentligen med digital kompetens och vad behöver lärare, skolledare och bibliotekarier kunna?

Som flitiga internetanvändare intar barn och unga en nyckelroll. Internet, video och mobiltelefoner har alltid varit naturlig och viktig del av dagens ungdomars liv. Men kan de använda IT på ett bra sätt som stöd för sitt eget lärande? Vet de hur man söker, granskar och värderar information på nätet och hur man får använda och sprida material som andra skapat? Idag är det större fokus på metakognitiva förmågor och kritisk reflektion i utbildningen. En viktig uppgift för skolan är att hjälpa eleverna att utveckla de källkritiska och mediakritiska förmågor som krävs för att kunna hantera dagens stora medie- och informationsflöde. Vi måste alla bli bättre på att förstå vilka ramar och förutsättningar som gäller. Pedagoger och skolbibliotekarier har en nyckelroll som förebilder och guider, men måste även vara öppna för att lära av sina elever och studenter.

Kursen fokuserar på vad som menas med digital kompetens, hur skola och undervisning påverkas av teknikutvecklingen och vilken betydelse detta får för dig som arbetar med barn och unga. Vad innebär det att kunna använda IT som stöd för undervisning och lärande – och hu utvecklar du din egen digitala kompetens som pedagog?

Kursinnehåll

– Vad menas med digital kompetens och varför är det särskilt viktigt för pedagoger?
– Hur påverkas skola och undervisning av teknikutvecklingen?
– Vilken betydelse får detta för den som arbetar med barn och unga?
– Vad innebär det att kunna använda IT som stöd för undervisning och lärande?
– Hur bibehåller och utvecklar du din digitala kompetens?
– Länkar och lästips för dig som vill veta mer.

Lämna intresseanmälan Bli medlem