Toppmeny

Upptäckare

Deltagaren har gått igenom alla delar i kursen som nämns på badgen på Upptäckarnivå och fått full poäng på testerna. Det innebär att hen:

  • har höjt sin digitala kompetens och fått ökad insikt om IT och digitala verktygs betydelse för lärandet i en digital omvärld
  • har grundläggande kunskaper om det kursen tar upp och känner till de pedagogiska möjligheter som finns med detta.
  • kan beskriva och ge exempel på hur IT kan användas som stöd för lärande och undervisning inom det område kursen behandlar.